8th /10th/ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪಿಯೋನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

8th /10th/ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪಿಯೋನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು : ECHS ದೆಹಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು : ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು : 189 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆ : ಆನ್ ಲೈನ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ : 16,000/- 1,00,000/ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್ (Job Alert) ;Join our whatsapp group ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ /notification ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ … Continue reading 8th /10th/ ಪದವಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಪಿಯೋನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ