ECHS Recruitment 9-1-2023 Notification/APPLY online/ ECHS ನೇಮಕಾತಿ

ECHS Recruitment 9-1-2023 Notification/APPLY online/ ECHS ನೇಮಕಾತಿ  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.. ಇಲಾಖೆ ಹೆಸರು : ECHS ದೆಹಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಹೆಸರು : ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಅಧಿಕಾರಿ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು : 189 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆ : … Continue reading ECHS Recruitment 9-1-2023 Notification/APPLY online/ ECHS ನೇಮಕಾತಿ